תנאי שימוש

תודה שביקרת באתר פוקסי קוקסי, האתר הכי גדול בארץ לסרטי קוקסינליות חינם, סיפורי סקס, שיחות סקס ועוד... האתר מכיל בתוכו תכנים פורנוגרפיים קשים לצפייה ואינו מיועד למי שלא מלאו לא עדיין 18 שנים.
מסמך זה הינו מסמך משפטי המסכם את כל הכללים, התנאים והפרטים אודות היחסים בין האתר "פוקסי קוקסי" (להלן: "האתר") ובין כל אדם או גוף אשר בחר להיכנס לאתר או לאחד מדפיו ועשה בהם שימוש כלשהו. ההסכם מובא בלשון זכר אך מיועד לכל המינים.


האתר
האתר מכיל תכנים למבוגירם בלבד אשר עלולים להכיל חומרים קשים לצפייה. האתר אינו מתחייב שתכנים אלו לא ייפגעו בך או יעשו לך נזק כלשהו. הינך מבין ומסכים כי השימוש באתר זה היו על אחריותך הבלעדית בלבד. האתר לא מתחייב כי השירותים המוצעים בו יינתנו כסדרם וללא הפרעות, תקלות או בעיות תקשורת. האתר נשען על שירותים של צדדים שלישיים ותלוי בפעילותו באותם שירותים. על כן האתר לא יהיה אחראי לכל תקלה זמנית או קבועה אשר תיגרם לפעילותו התקינה.האתר אינו אחראי על התכנים המפורסמים בו. תכנים אלו נשאבים ממקורות חיצוניים ואין האתר אחראי לתקינותם, חוקיותם, נכונותם או דיוקם של תכנים אלו, לרבות הפרות זוכיות יוצרים. אם מופיע באתר תוכן אשר פוגע בל מכל צורה שהיא, עליך ליצור קשר עם האתר בדך יצירת הקשר ולהפנות את תשות ליבו לעניין. האתר רשאי להחליט אם למחוק/לא למחוק תוכן כלשהו אשר הינך מצהיר כי פגע בך בצורה כלשהי. האתר או מי מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו ובעליו לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או כספי שעלול להיגרם לך עקב השימוש בשירותי האתר. האתר מתחייב לשמור על פרטיותך ולא לחשוף מידע כלשהו אודותיך.


המשתמש
המשתמש מצהיר כי מלאו לו לפחות 18 שנים. המשתמש יודע ומבין כי באתר מופיעים תכנים פוגעניים וקשים וכי האחריות על הצפייה בתכנים אלו היא על אחריותו בלבד.המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת
א. לא להעלות או לפרסם באתר תכנים פוגעניים, לא חוקיים, המהווים לשון הרע או חושפים מידע אישי על אדם כלשהו
ב. לא להעלות לאתר וירוסים, סוסים טרויאנים או תוכנות זדוניות כלשהן העלולות לפגוע באתר או במי ממשתמשיו
ג. לא למסור באתר פרטים מזויפים, לא אמיתיים, שקריים ופיקטיביים
ד. לא להשתמש בשירותי האתר לביצוע פעולה לא חוקית כלשהי
ה. לא לבצע ספאם


כללי
זכויות היוצרים והקניין הרוחני בגין מיצגים גראפיים, סקריפטים תיכנותיים, לוגו, טקסטים וכדומה שייכים באופן בלעדי לאתר ולמי מבעליו. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בהם אלא אם כן קיבלת הרשאה מפורשת בכתב מהאתר לעשות כן. בנוסף, כל מסמך, סרטון, תמונה או טקסט שתעלה לאתר יהיה שייך באופן בלעדי לאתר ולא תהיה לך דרישה, התניה כלשהי לכך. כל שימוש במי מתכני האתר מהווה הפרה של זכויות יוצרים ויגרום לאחריות פלילית/אזרחית. למשתמש לא תהיה דרישת, טענה, תביעה בגין תכני האתר או השימוש באתר כלפי האתר, בעליו, מנהליו או מי מטעמו. הסמכות המשפטית הבלעדית לשיפוט בגין כל עניין של הפרה או תביעה תהיה הסמכות המשפטית של בתי המשפט בתל אביב-יפו אשר במדינת ישראל. הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. הינך מתחייב לשפות את האתר, בעליו, עובדיו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה מכל סוג שהיא שתהיה לאתר עקב הפרת ההסכם על ידי המשתמש בהתאם למפורט בהסכם זה.